Ansøgning til energibesparelser

Før du påbegynder arbejdet med at energirenovere dit hus, skal der laves en aftale med os.

Aftalen kan downloades som pdf fil.

 

Trin 1: Udfyld skemaet og send det til os pr. brev eller indscannet pr. mail.
Skriv alle de ting på du forventer at udføre, den endelige opgørelse laves når arbejdet er færdigt.

Trin 2: Vi fremsender accept

Trin 3: Når arbejdet er færdigt, sender du os en skriftlig meddelelse, gerne som mail. Vi skal have dokumentation for at arbejdet er udført, enten faktura fra håndværker, eller kvittering for købte materialer.

Trin 4: Vi overfører beløbet til din bankkonto, og indberetter energibesparelser til energistyrelsen.