Penge

Varmeprisen nedsættes

Fra den 1. juli nedsættes varmeprisen

På bestyrelsesmøden den 24. juni blev det besluttet at varmeprisen nedsættes med ca. 19%

prisnedsættelsen kommer både på fastafgiften og på den variable pris.

Fastafgiften nedsættes fra 6.875 til 5,625 inkl. moms

Den variable pris nedsættes fra 0,775 kr/kwh til 0,625 kr/kwh. inkl. moms

For et standard hus på 130m2 der årligt bruger 18.000 kwh bliver besparelsen på 3,960 kr årligt.

Årsopgørelserne med det nye budget udsendes sidst i juli måned

Opgørelserne kan også ses under tast selv service fra medio juli måned.