Penge

Varmeprisen nedsættes

Den 1. juli nedsættes varmeprisen med 20%

Varmeprisen nedsættes med 20%. Nedsættesen gælder både på fastafgiften og den variable tarif.

Fastafgiften nedsættes fra 5.625 kr til 4.500 kr/år.

Den variable tarif nedsættes fra 0,625 kr/kwh til 0,5 kr/kwh.

Det er andet år i træk at varmeprisen kan nedsættes, ialt er varmeprisen faldet med ca. 38% over de 2 år.

Prisen for opvarmning af et standardhus der bruger 18.100 kwh er faldet fra 21.807 kr. til 13.550 kr.
en besparelse på ialt 8.257 kr.