IMAG0647

Opførelse af ny 3000 m3 akkumuleringstank

Opførelsen af den nye akkumuleringstank blev påbegyndt den 17. februar.

Som det blev nævnt på generalforsamlingen vil vi opføre en ny akkumuleringstank.

I januar blev der tegnet kontakt med Steeltank om opførelse af en 3.000m3 tank.

Arbejdet blev påbegyndt den 17. februar med udgravning til soklen.

Akkumuleringstanken forventes klar til vandpåfyldning i uge 22, isolerings- og beklædningsarbejdet forventes medio juni måned.

Akkumuleringstanken blev idriftsat den 11. juni

Opførelsen af tanken kan følges i vores billedarkiv.
Billedarkivet findes i menuen til højre

 Årsagen til at der er behov for opførelse af en ny akkumuleringstank, er at sikre en mere fleksibel drift på varmeværket.

I sommerperioden hvor vi har stor varmeproduktion på solvarmeanlægget så beslaglægger denne varmeproduktion de nuværende akkumulerings tanke der er på 2 x 740m3. Når vi har flere dage med høj solskin, er vi nødsaget til at bortkøle en del af denne produktion igen.
Samtidig kan vi ikke udnytte de perioder hvor der er høje el-priser og mister derved indtægter fra denne produktion.


Den nye akkumuleringstank er også med til at fremtidssikre varmeproduktionen på varmeværket.
Det er regeringens mål at varmeproduktionen på sigt og senest i 2030, skal komme fra fossilfri produktion, dvs. bl.a. fra vindmøllestrøm, biogas, flis og solvarme mm.

Skal vi producere mere varme på solvarme, kræves der en form for sæsonlagring. Den ny akkumuleringstank udgør ikke et sæsonlager, men i forbindelse med sæsonlagre benyttes der store varmepumper og disse kræver at de kan driftes sammen med en akkumuleringstank.