Generalforsamling

Klik på det ønskede dokument, og det åbner i PDF format

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. september 2017
kl. 19:30
på Færgelundens Motel- og Kursuscenter
Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.     Valg af dirigent
2.     Valg af stemmetællere
3.     Beretning for det forløbne regnskabsår.
4.     Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
5.     Budget for indeværende driftsår fremlægges
6.     Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
7.     Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Joel Hermansen  (gruppe 1), modtager genvalg
                          Leif Kløve             (gruppe 1) modtager genvalg

                          Jørgen Cramer     (gruppe 2) modtager ikke genvalg

9.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.
         På valg er: Kjeld M. Hansen (gruppe1)
                          Helle Christensen (gruppe 2)

10.   Valg af revisor
11.   Eventuelt

Referater

 

Årsberetning