undersøgelses boring i forbindelse med et evt. Ates lager

Et Ates lager benytter grundvandet til at lagre varme. Grundvandet må opvarmes til 20 grader. For at beregne et projekt, er det nødvendigt at lave 2 prøveboringer, så vandmængden, der henholdsvis kan pumpes op og pumpes tilbage i den anden boring kan bestemmes.